Khánh thành nhà máy sơn Morichi tại Long An

Khánh thành nhà máy sơn Morichi tại Long An

Khánh thành nhà máy sơn Morichi tại Long An