SƠN LÓT CHỐNG KIỀM MORICHI PERID EX

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM MORICHI PERID EX

Sơn lót ngoài trời Morichi Perid ex: Dùng làm lớp chống kiềm cho lớp sơn phủ ngoài trời - Chống kiềm - Chống thấm - Tăng độ bền cho lớp sơn hoàn thiện Sơn lót trong nhà Morichi Perid in: