SƠN LÓT TRONG NHÀ MORICHI PERID IN

SƠN LÓT TRONG NHÀ MORICHI PERID IN

Sơn lót trong nhà Morichi Perid in: Dùng làm lớp lót chống kiềm cho lớp sơn phủ trong nhà - Chống kiềm - Tăng độ bền cho lớp sơn hoàn thiện