SƠN TRONG NHÀ THÔNG DỤNG AMET

SƠN TRONG NHÀ THÔNG DỤNG AMET

Sơn trong nhà thông dụng Amet: Thích hợp cho các công trình thông dụng -Mặt sơn nhẵn mịn -Chống nấm, mốc tốt -Màu sắc tiêu chuẩn